AVÍS LEGAL www.vespaclublleida.com

 • INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa dels següents aspectes legals de la Web:

Web: www.vespaclublleida.com i subdominis (d’ara endavant, la Web)
Titular: SCOOTER CLUB ESPORTIU LLEIDA (d’ara endavant, VESPA CLUB LLEIDA)
N.I.F: G/25580077
Dades registrals: Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb num. 27-J/3 (24/11/1993)
Correu electrònic: vespaclublleida@vespaclublleida.com
 • CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la Web del VESPA CLUB LLEIDA tindrà la consideració d’Usuari. L’accés a la Web es gratuït. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i els serveis que a través de la mateixa s’ofereixin d’acord a la llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic, així com d’acord al que s’assenyala en el present text legal. Conseqüentment, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu funcionament normal o l’accés als serveis que ofereix.

L’ús de la Web i/o els seus serveis suposa l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa de totes i cadascuna de les clàusules recollides en la darrera versió actualitzada d’aquest Avís Legal, raó per la qual l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.

Condicions específiques de l’ús del Fòrum:

La Web del VESPA CLUB LLEIDA permet l’accés al Fòrum, el domini del qual és extern i pertany a un tercer. Si l’Usuari desitja participar al Fòrum és necessari el seu registre previ. Com a conseqüència d’aquest registre, se li proporcionarà a l’Usuari una contrasenya de la que en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús correcte i confidencial de la mateixa. La participació al Fòrum implica l’acceptació de la següent normativa per part de l’Usuari:

 • No publicar missatges violents, agressius, difamatoris, obscens, vulgars d’odi, d’amenaça, sexuals o de qualsevol altra índole que d’alguna forma violi les lleis vigents o bé inciti o evoqui pràctiques il·legals.
 • No publicar informació de tercers, sense verificar que disposa del consentiment o el dret per fer-ho.
 • No suplantar la identitat de qualsevol altra persona o entitat.
 • Limitar la publicació dels missatges a les activitats i productes promocionats per VESPA CLUB LLEIDA.

VESPA CLUB LLEIDA es reserva el dret de suprimir qualsevol opinió que contravingui la normativa vigent. Així mateix, eximeix tota responsabilitat respecte als danys i perjudicis en què qualsevol Usuari pugui incórrer resultat de les seves intervencions.

 • PROPIEDAD INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola entorn dels drets de la propietat intel·lectual i industrial a favor del VESPA CLUB LLEIDA o de tercers legitimats. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la difusió, la modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit l’ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats pel VESPA CLUB LLEIDA o els tercers legitimats, que vetllarà per al compliment de les anteriors condicions així com pel correcte ús dels continguts presents a les seves pàgines web, exercint totes les accions civils i penals que els correspongui en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

 • POLÍTICA DE PRIVACITAT.

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que té per objectiu garantir i protegir, amb relació al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, el VESPA CLUB LLEIDA informa als usuaris dels següents extrems:

 • Qualsevol dada de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través del correu electrònic, formularis electrònics i altres mitjans passaran a formar part dels fitxers propietat del VESPA CLUB LLEIDA que es troben degudament registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries als formularis de recollida, si existissin, o la no acceptació expressa i inequívoca de la present política de privacitat suposarà la impossibilitat de prestar a l’Usuari el servei sol·licitat.
 • Les finalitat dels tractaments van dirigides a la prestació dels serveis que l’usuari pogués manifestar, a la correcta identificació de l’usuari, a la realització d’estudis estadístics que permetin dissenyar millores als serveis prestats, a la gestió de tasques bàsiques administratives, així com la comunicació, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb el VESPA CLUB LLEIDA o amb terceres entitats col·laboradores que poguessin resultar del seu interès (finalitat aquesta darrera sempre identificada com a tal).
 • El VESPA CLUB LLEIDA es compromet a tractar les dades de l’Usuari de forma confidencial i solament seran cedides a tercers (entenent per tercer “Les entitats col·laboradores del VESPA CLUB LLEIDA que subministrin serveis específics als clients o socis”) per al compliment efectiu dels serveis sol·licitats per l’usuari. D’altra manera, sol·licitarà el consentiment previ a l’Usuari.
 • L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el VESPA CLUB LLEIDA el dret a excloure dels serveis registrats a qualsevol Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
 • El VESPA CLUB LLEIDA declara que ha adoptat les mesures al seu abast dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés indegut i robatori de les dades que l’usuari faciliti, d’acord al nivell de seguretat aplicable, a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, d’acord amb l’establert al Títol VIII del Reglament de desenvolupament de la LOPD (aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre). Tanmateix, l’Usuari és conscient de que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
 • L’Usuari podrà exercir els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint sol·licitud per escrit al VESPA CLUB LLEIDA, a la direcció electrònica vespaclublleida@vespaclublleida.com, especificant el dret a exercir i aportant còpia del document acreditatiu de la seva identitat.
 • POLÍTICA D’ENLLAÇOS.

El VESPA CLUB LLEIDA no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, derivats de l’ús de la informació, del contingut de la Web i dels programes i utilitats que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que possibilitin a l’Usuari, a través de la Web, accedir a serveis i prestacions oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control del VESPA CLUB LLEIDA, de forma que no es fa responsable ni de la informació continguda, del seu funcionament ni de qualsevol efecte que pugui derivar-se de l’esmentada informació.

 • POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

El VESPA CLUB LLEIDA es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. En aquests termes, per tant, no serà considerada com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. El VESPA CLUB LLEIDA, com a conseqüència del que disposa en aquest apartat, es compromet a corregir els errors tan bon punt com en tingui coneixement.

El VESPA CLUB LLEIDA es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les degudament, de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En aquests termes, no serà considerada comunicació comercial tota la informació que es remeti als clients o socis del VESPA CLUB LLEIDA sempre que tingui com a finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre ambdues parts, així com la consecució de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que l’interessat té contractat.

 • JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre el VESPA CLUB LLEIDA i l’usuari de la Web i els serveis oferts es regiran per l’establert a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

VESPA CLUB LLEIDA® – Darrera revisió: Juny 2016

VESPA CLUB LLEIDA utilitza cookies pròpies i de terces que permeten optimitzar la seva experiència i recopilar informació. No s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Solament s’instal·laran si roman i continua navegant per la nostra pàgina web. Trobarà més informació a la nostra Política de cookies. Política de cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close